• Slajd 3
  • SLajd 1
  • Slajd 2

Kadra - Oddział Prystora

Kreatywna i dobrze wykwalifikowana kadra jest nośnikiem inspiracji dla dzieci do emocjonalnego zdobywania wiedzy i umiejętności. Stwarza dzieciom optymalne warunki do pełnego rozwoju, jak również zapewnia poczucie bezpieczeństwa. W realizowanych działaniach nauczyciel stymuluje wszystkie sfery osobowości dzieci, równolegle dba o ich harmonijny rozwój. Kładzie nacisk na indywidualność potrzeb i zainteresowań. Stawia zadania, które dostosowane są do wieku każdego dziecka. Doświadczona, stale poszerzająca swoją wiedzę kadra, zapewnia odpowiednie przygotowanie do funkcjonowania w społeczności szkolnej. 

Wszystkie dzieci objęte są opieką logopedy oraz psychologa dziecięcego w ramach zajęć grupowych. Specjaliści prowadzą obserwacje dzieci oraz realizują programy odpłatnej terapii indywidualnej w razie zdiagnozowanych potrzeb i na życzenie Rodziców.

036

Dyrektor do spraw pedagogicznych - mgr Edyta Kostecka

Nauczyciel mianowany z 19-letnim doświadczeniem w zawodzie. Ukończyła Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku na Wydziale Pedagogicznym o specjalności Edukacja elementarna  ( przedszkolna i wczesnoszkolna). Odbyła kursy i szkolenia na temat: Zabawa bawi, uczy i wychowuje, Rozwijanie potencjału twórczego dziecka, Diagnoza i obserwacja dziecka w przedszkolu, Wychowanie bez przemocy. Obecnie studiuje na Akademii Liderów Oświaty pod patronatem Collegium Cuvitas.

Odpowiedzialna za przebieg procesu edukacyjno - wychowawczego w Przedszkolu.

IMG 2081

Wicedyrektor do spraw pedagogicznych - mgr Małgorzata Janowska

Nauczyciel dyplomowany z 27-letnim doświadczeniem w zawodzie. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Jana Kochanowskiego w Kielcach , Wydział Pedagogiczny o specjalności Nauczanie początkowe oraz Studium Wychowania Muzycznego Carla Orffa na Akademii Muzycznej w Warszawie. Odbyła szkolenie na temat umiejętności prospołecznych (ART), zdobywając certyfikat Trenera Trenerów Treningu Zastępowania Agresji. Ukończyła kurs w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.

Małgosia

Nauczyciel wychowawca - mgr Małgorzata Tuchowska

Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem  pedagogicznym.Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej  im. Jana Kochanowskiego w Kielcach o specjalności Nauczania początkowego i Wychowania przedszkolnego oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach w zakresie zarzadzania oświatą.Posiada kurs kwalifikacyjny gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

 

 

 Ewa

Nauczyciel wychowawca -  mgr Ewa Gugała                                                

Nauczyciel kontraktowy z 6-letnim doświadczeniem. Ukończyła  studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Pedagogicznym  o specjalności Zarządzanie oświatą oraz Wyższą Szkołę Humanistyczno - Ekonomiczną we Włocławku na Wydziale Pedagogicznym o specjalności Edukacja przedszkolna z elementami terapii dziecka. Absolwentka filologii polskiej z językiem niemieckim  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

 

Magda 

Pomoc nauczyciela - Magdalena Kozłowska

Ukończyła II Liceum Ogólnokształcace w Gdańsku. Posiada praktykę  w opiece nad dziećmi w Polsce i poza granicami kraju. Mama 10 letniej córki. 

 

 

 

 A1

Warsztaty psychologiczne -         

Psycholog - mgr Anna Legeżyńska

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  - Psycholog kliniczny z uprawnieniami pedagogicznymi.

Absolwentka licznych kursów dotyczacych rozwoju dzieci. Długoletnie doświadczenie pracy z dziećmi z zaburzeniami rowoju. W przedszkolu prowadzone są psychologiczne zajęcia warsztatowe "Psychorozwijanek" oraz obserwacja diagnostyczna dzieci, pozwalająca na wspomaganie prawidłowego rozwoju.

 

Język angielski - British School

Lektor -  mgr

Absolwentka 

Program kursu opracowany w oparciu o program MEN, dla poszczególnych grup wiekowych.

035

Taniec - SWEY - taniec i rekreacja

Instruktor tańca sportowego -  Marcin Tumasz

Dzieci w formie zabawy uczą się tańca towarzyskiego, nowoczesnego i użytkowego. Zapoznają sie z różnego rodzaju muzyką taneczną. Rozwijają słuch, poczucie rytmu oraz koordynację ruchową.

014

Judo - Klub Judo Panda

Instruktor - Tomasz Staśkiewicz

Od 2014 roku klub zarejestrowany jako Uczniowski Klub Sportowy. Judo uczy nie tylko umiejętności ruchowych, ale też wychowuje i kształtuje charakter.

Kasia

Gliniarnia - Ceramika Artystyczna

Instruktor - mgr Katarzyna Ślusarz

Praca z gliną wycisza, uczy skupienia i cierpliwości. Przygotowuje rękę do nauki pisania.Znakomicie stymuluje i rozwija wyobraźnię, zdolności manualne i ekspresję plastyczną.

015

Robotyka - klocki LEGO 

Instruktor - Rafał Knieć

Przy pomocy zestawów klocków LEGO poznajemy jak działają różne konstrukcje  i  przedmioty. To fantastyczne wprowadzenie do robotyki, świata nauki, techniki  i  projektowania.

 


 

 

 

dokument

DOKUMENTY

Statut, karta zgłoszenia

terminarz

GODZINY

poniedziałek - piątek

7:30 - 17:30

telefon

MASZ PYTANIA?

690 000 658

media

MEDIA

Udział w programie TV