• Slajd 3
  • SLajd 1
  • Slajd 2
 

Kadra - Oddział Skoroszewska

Kreatywna i dobrze wykwalifikowana kadra jest nośnikiem inspiracji dla dzieci do emocjonalnego zdobywania wiedzy i umiejętności. Stwarza dzieciom optymalne warunki do pełnego rozwoju, jak również zapewnia poczucie bezpieczeństwa. W realizowanych działaniach nauczyciel stymuluje wszystkie sfery osobowości dzieci, równolegle dba o ich harmonijny rozwój. Kładzie nacisk na indywidualność potrzeb i zainteresowań. Stawia zadania, które dostosowane są do wieku każdego dziecka. Doświadczona, stale poszerzająca swoją wiedzę kadra, zapewnia odpowiednie przygotowanie do funkcjonowania w społeczności szkolnej.

Wszystkie dzieci objęte są opieką logopedy oraz psychologa dziecięcego w ramach zajęć grupowych. Specjaliści prowadzą obserwacje dzieci oraz realizują programy odpłatnej terapii indywidualnej w razie zdiagnozowanych potrzeb i na życzenie Rodziców.

 

036

Dyrektor do spraw pedagogicznych - mgr Edyta Kostecka

Nauczyciel mianowany z 23-letnim doświadczeniem w zawodzie. Ukończyła Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku na Wydziale Pedagogicznym o specjalności Edukacja elementarna  ( przedszkolna i wczesnoszkolna). Odbyła kursy i szkolenia na temat: Zabawa bawi, uczy i wychowuje, Rozwijanie potencjału twórczego dziecka, Diagnoza i obserwacja dziecka w przedszkolu, Wychowanie bez przemocy. Ukończyła studia podyplomowe na  Akademii Liderów Oświaty  pod patronatem Collegium Civitas i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Odpowiedzialna za przebieg procesu edukacyjno - wychowawczego w Przedszkolu.

IMG 2081

Wicedyrektor do spraw pedagogicznych - mgr Małgorzata Janowska

Nauczyciel dyplomowany z 28-letnim doświadczeniem w zawodzie. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogicznym o specjalności Nauczanie początkowe oraz Studium Wychowania Muzycznego Carla Orffo na Akademii Muzycznej w Warszawie. Odbyła szkolenie na temat umiejętności prospołecznych (ART), zdobywając certyfikat Trenera Trenerów Treningu Zastępowania Agresji. Ukończyła kurs w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.

 20210709 112220

Nauczyciel wychowawca - mgr Anna Gierzyńska

Nauczyciel z 20 letnim doświadczeniem w pracy zawodowej. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie o kierunku - pedagogika przedszkolna z terapią zaburzeń rozwojowych. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. M . Grzegorzewskiej na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Otrzymała również , uprawnienia pedagoga specjalnego. Cechuje ją pogoda ducha i otwartość na potzreby małego człowieka.

Ania

Pomoc nauczyciela - Anna Malicka

Ukończyła Liceum Profilowane im.F.Nansena o kierunku zarządzanie informacją. Swoje doświadczenie zawodowe rozpoczęła od pracy opiekunki. Z przedszkolem związana jest od 7 lat. Mama 9-letniego synka.

 IMG 20190822 135401 resized 20190822 015418140

Pomoc nauczyciela - Maria Arczewska

Ukończyła Technikum Odzieżowe w Łodzi. Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako opiekunka . Mama 19-letniej córki.

 

Warsztaty psychologiczne -         

Psycholog - mgr

Absolwentka Wydziału Psychologii  w Warszawie  - Absolwentka licznych kursów dotyczacych rozwoju dzieci. Długoletnie doświadczenie pracy z dziećmi z zaburzeniami rowoju. W przedszkolu prowadzone są psychologiczne zajęcia warsztatowe "Psychorozwijanek" oraz obserwacja diagnostyczna dzieci, pozwalająca na wspomaganie prawidłowego rozwoju.

Warsztaty logopedyczne -         

Logopeda - mgr Marzena Prusakiewicz

Absolwentka

20200823 163516

 

Język angielski - British School

Lektor -  mgr Matylda Taras

Lektorka i nauczyciel języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem. Absolwentka Uniwesytetu Warszawskiego.

Posiada certyfikaty CAE Cambridge oraz TOEFL.

Program kursu opracowany w oparciu o program MEN, dla poszczególnych grup wiekowych.

 


Łukasz hiszpański

Język hiszpański

Lektor -  mgr Łukasz Babik

Absolwent Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Posiada certyfikat SIELE poświadczający znajomość języka hiszpańskiego oraz kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W meksykańskim Puerto Escondido uczył w przedszkolu języka angielskiego.W hiszpańskim mieście La Coruña pracował jako nauczyciel z dziećmi w wieku przedszkolnym. Pracował na stanowisku wychowawcy przedszkolnego z językiem hiszpańskim w Warszawie. Ulubioną metodą pracy jest metoda immersji językowej.


 

Taniec - DANCEWAY - taniec i rekreacja

Instruktor tańca - Weronika Chwałek

Dzieci w formie zabawy uczą się tańca towarzyskiego, nowoczesnego i użytkowego. Zapoznają sie z różnego rodzaju muzyką taneczną. Rozwijają słuch, poczucie rytmu oraz koordynację ruchową.

014

Judo - Klub Judo Panda

Instruktor - Tomasz Staśkiewicz

Od 2014 roku klub zarejestrowany jako Uczniowski Klub Sportowy. Judo uczy nie tylko umiejętności ruchowych, ale też wychowuje i kształtuje charakter.

 robert ceramika

Gliniarnia - Pracownia Amfora

Instruktor - Robert Rzeszutek

Praca z gliną wycisza, uczy skupienia i cierpliwości. Przygotowuje rękę do nauki pisania.Znakomicie stymuluje i rozwija wyobraźnię, zdolności manualne i ekspresję plastyczną.

015

Robotyka - klocki LEGO 

Instruktor - Rafał Knieć

Przy pomocy zestawów klocków LEGO poznajemy jak działają różne konstrukcje  i  przedmioty. To fantastyczne wprowadzenie do robotyki, świata nauki, techniki  i  projektowania.

szachy

Szachy       

Instruktor - Mariusz Szewczyk

Licencjonowany  instruktor Polskiego Związku Szachowego, oraz sędzia szachowy II klasy. Posiada tytuł kandydata na mistrza , oraz miedzynaroodwy ranking FIDE 2125. Od 2014 roku prowadzi zajęcia w przedszkolach i szkołach na terenie Warszawy, pokazując dzieciom  świat zaczarowanych figurek i zarażając je pasją do tej pięknej gry. Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.


balet instruktor

Balet -     PRO-DANCE    

Instruktor - Aleksandra Majorkiewicz

Wicemistrzyni Polski w tańcu jazzowym . Uczy różnych stylów tanecznych , przede wszystkim baletu i tańca jazzowego.  Wystepowała w spektaklach Teatru Buffo , a także podczas otwarcia Euro 2012. 

media

MEDIA

Udział w programie TV

dokument

DOKUMENTY

Statut, karta zgłoszenia

terminarz

GODZINY

poniedziałek - piątek

7:30 - 17:30

telefon

MASZ PYTANIA?

690 000 658