• Slajd 3
 • SLajd 1
 • Slajd 2

Zajęcia metodyczne

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

REALIZUJEMY PROGRAM ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

ZAJĘCIA PROGRAMOWE ZGODNIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, UZUPEŁNIONE ZAJĘCIAMI DODATKOWYMI

Korzystamy z bogactwa metod:

 • „Dziecięcej Matematyki” E. Gruszczyk Kolczyńska,
 • „Odmiennej Nauki Czytania” I. Majchrzak,
 • „Metody Dobrego Startu” M. Bogdanowicz,
 • Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Metody gimnastyki twórczej ( ekspresyjnej ) R. Labana
 • Metody Carla Orffa
 • Metody twórczego myślenia J. Osborne - " Burza mózgów"
 • Metody aktywnego słuchania muzyki według B. Strauss  

oraz

 • pedagogiki zabawy Klanza
 • elementów dramy,
 • elementów muzykoterapii,
 • elementów bajkoterapii.

ZAJĘCIA W RAMACH CZESNEGO DLA WSZYSTKICH DZIECI:

JĘZYK ANGIELSKI, nauczanie języka odbywa się w formie zabawy przez uruchomienie zdolności naśladowczych dziecka z wykorzystaniem różnych pomocy i metod:

 • metoda naturalna, gdzie formą nauki jest zabawa,
 • metoda audiowizualna, polegająca na kojarzeniu słów z ilustracjami, piosenkami, filmem,
 • metoda TPR (Total Physical Response) - reagowanie całym ciałem,
 • metoda dramy, wcielanie w postaci z bajek.

Zajęcia odbywają się CZTERY/PIĘĆ RAZY W TYGODNIU Z POLSKIM LEKTOREM ( współpracujemy z Ogólnopolską Szkołą Językową BRITISH SCHOOL )

Codzienna nauka JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROWADZONA PRZEZ NATIVE SPEAKER'A

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE, w formie zabawy rozwijają zdolności muzyczne dzieci, kształtują słuch, poczucie rytmu, wrażliwości muzycznej oraz gry na instrumentach,

(zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu).

RYTMIKA, zajęcia kształtują poczucie rytmu, słuchu, płynności ruchów oraz umiejętność rozumienia i postrzegania świata sztuki.

Zajęcia odbywają się DWA/TRZY RAZY W TYGODNIU

WARSZTATY ARTYSTYCZNE, rozwijające twórcze pokłady wyobraźni artystycznej:

Zajęcia plastyczne

Cele:

 • doskonalenie sprawności manualnych,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • usprawnianie motoryki dużej i małej,
 • kształtowanie prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego,
 • wyrabianie prawidłowej postawy podczas rysowania,
 • doskonalenie orientacji przestrzennej.

Zajęcia odbywają się DWA/TRZY RAZY W TYGODNIU           

Zajęcia teatralne

Cele:

 • przełamywanie nieśmiałości dzieci,
 • wzbogacanie zasobu słownictwa dzieci,
 • kształtowanie świadomości własnego „ja” i kontroli nad własnym ciałem.

Zajęcia muzyczne

Cele:

 • rozwijanie ekspresji ruchowej,
 • doskonalenie percepcji słuchowej i wrażliwości na dźwięki płynące z otoczenia (reagowanie na wskazane sygnały, rozpoznawanie dźwięków i ich lokalizacja, rozpoznawanie dynamiki muzyki, określanie nastroju danego utworu),
 • poznawanie utworów muzyki poważnej,
 • integrowanie dzieci.

ELEMENTY MUZYKOTERAPII.

ELEMENTY BAJKOTERAPII.

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ, zapobiegającej wadom postawy.

0PIEKA  LOGOPEDY, diagnoza logopedyczna pozwala na określenie zakresu oddziaływań wobec dzieci w normie rozwojowej a także wobec dzieci z nieprawidłowościami rozwojowymi.

GRUPOWE ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM, na podstawie wywiadu i obserwacji psycholog dokonuje oceny rozwoju dzieci, rozpoznaje ich możliwości i potrzeby, wspiera nauczyciela i rodziców w zakresie zminimalizowania zaburzeń rozwojowych.

ZAJĘCIA DODATKOWO PŁATNE DLA CHĘTNYCH :

 • warsztaty teatralne
 • sztuczki ze sztuką
 • robotyka - klocki LEGO
 • judo 
 • karate
 • ceramika - garncarstwo dla dzieci
 • taniec
 • indywidualne zajęcia z logopedą,
 • indywidualne zajęcia z psychologiem.

Zajęcia dodatkowe odbywają się na terenie przedszkola, w godzinach jego pracy.

dokument

DOKUMENTY

Statut, karta zgłoszenia

terminarz

GODZINY

poniedziałek - piątek

7:30 - 17:30

telefon

MASZ PYTANIA?

690 000 658

media

MEDIA

Udział w programie TV