• Slajd 3
  • SLajd 1
  • Slajd 2
 

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu w Warszawie - Ursus, Skorosze

Przy organizowaniu programu zajęć dodatkowych kierowaliśmy się założeniami teorii inteligencji wielorakich według H. Gardnera tak, by wspierać zainteresowania i talenty dzieci, jednocześnie zapewniając im harmonijny i wszechstronny rozwój. Oferta naszego przedszkola artystycznego obejmuje zarówno bezpłatne, jak i dodatkowo płatne zajęcia dodatkowe skierowane do dzieci, które chcą poszerzać swoje horyzonty w przyjemny sposób.

judo

LEGO / ROBOTYKA

robotykaZajęcia rozwijają kompetencje matematyczno-logiczne oraz inteligencję wizualno-przestrzenną. To połączenie zabawy z kreatywnym i twórczym myśleniem. Budując z klocków różnorodne formy, dzieci rozwijają pamięć konstrukcyjną oraz umiejętność myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania.

TANIEC I ZABAWY

taniecZajęcia rozwijają inteligencję ruchową oraz inteligencję muzyczną.

Dzieci bawią się, uczestniczą w grach i ćwiczeniach rozwijających koordynację ruchową, zwinność, zręczność, ogólną sprawność fizyczną oraz kształtują prawidłową postawę ciała.

Taniec wspiera estetykę ruchu i wzmacnia koordynację ruchową. Dzieci, ucząc się kroków tanecznych i prostych układów choreograficznych, kształtują świadomość własnego ciała i przestrzeni oraz wyrabiają poczucie rytmu.

WARSZTATY TEATRALNE

teatrZajęcia rozwijają inteligencję ruchową, interpersonalną i językową.

Warsztaty uwrażliwiają na mowę ciała, uczą wyrażania emocji poprzez mimikę twarzy i gestykulację. Kształtują również komunikację pozawerbalną oraz przyczyniają się do rozwoju fizycznego poprzez poznawanie własnego ciała i uświadomienie sobie jego możliwości.

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA Z ELEMENTAMI KOREKTYWY

gimnastykaZajęcia rozwijają inteligencję ruchową i interpersonalną.

Dzieci bawią się oraz uczestniczą w grach i ćwiczeniach rozwijających koordynację ruchową, zwinność, zręczność, ogólną sprawność fizyczną oraz kształtują prawidłową postawę ciała.

 

WARSZTATY PLASTYCZNE

warsztaty plastyczne

Zajęcia rozwijają inteligencję ruchową oraz wizualno-przestrzenną.

Warsztaty wpływają na harmonijny rozwój dzieci. Wycinanie, kolorowanie, ugniatanie i malowanie zaspokajają naturalną potrzebę dziecka, przygotowując w ten sposób rękę do nauki pisania. Rozwijają zdolności manualne oraz małą motorykę.

ZUMBA KIDS

zumba

Zajęcia rozwijają inteligencję ruchową oraz muzyczną.

Zumba to taniec o charakterze zabawowym w rytmach latyno-afrykańskich. Te zajęcia sprzyjają rozwojowi wszechstronnej sprawności fizycznej i psychicznej u dzieci w każdym wieku. Kształtują precyzję ruchów, doskonalą ich koordynację oraz nadają im dynamikę i lekkość.

JUDO

judo

Zajęcia rozwijają inteligencję ruchową.

W wieku przedszkolnym wschodnie sztuki walki to głównie gimnastyka ukierunkowana na ogólną sprawność z naciskiem na ćwiczenia ogólnorozwojowe, koordynację ruchową oraz wszechstronność. Judo uczy nie tylko umiejętności ruchowych, lecz także wychowuje i kształtuje charakter, siłę i wytrzymałość.

RYTMIKA

rytmika

Zajęcia rozwijają inteligencję muzyczną i ruchową.

Dzieci poprzez muzykę i ruch oraz odpowiednio zaplanowane zabawy poznają podstawowe pojęcia muzyczne, rozwijają słuch, rytm i wrażliwość muzyczną. Podczas zajęć uczą się gry na instrumentach perkusyjnych.

KONCERTY MUZYCZNE

koncerty

Zajęcia rozwijają inteligencję muzyczną i interpersonalną.

Koncerty przybliżają różnorodność stylów muzycznych, wyrabiają poczucie rytmu i estetykę słuchu. Podczas koncertów dzieci poznają instrumenty muzyczne, doskonalą aktywność twórczą oraz kształtują wyobraźnię muzyczną.

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE

warsztaty-psych

Zajęcia rozwijają inteligencję interpersonalną.

Warsztaty mają pozytywny wpływ na charakter każdego dziecka. Pozwalają dzieciom dowiedzieć się, jak postrzegają nas inni oraz zrozumieć nasze reakcje na zachowania drugiego człowieka. Uczą wyrażania emocji i pokonywania trudności w relacjach interpersonalnych. Kształtują umiejętność współpracy w grupie oraz pokazują, jak skutecznie rozwiązywać problemy i konflikty.

SPEKTAKLE TEATRALNE

teatralne

Spektakle rozwijają inteligencję interpersonalną.

Teatr rozwija u dzieci zdolność aktywnego słuchania, umożliwia im nawiązywanie relacji pomiędzy widzem a aktorem. Podczas przedstawień najmłodsi mają możliwość współodczuwania i patrzenia na świat oczyma różnych bohaterów.

ANGIELSKI Z POLSKIM LEKTOREM

angielski

Zajęcia rozwijają inteligencję językową.

Język angielski w przedszkolu przygotowuje dzieci do posługiwania się językiem obcym, poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej. Podczas zajęć dzieci wzbogacają swój zasób słownictwa oraz doskonalą umiejętności językowe.

SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI

strazak

Spotkania rozwijają inteligencję interpersonalną, stwarzają okazję do poznawania różnych zawodów, przybliżając w ten sposób dziedziny życia codziennego oraz kształtując charakter i osobowość.

LOGOPEDA

logopeda

Zajęcia rozwijają inteligencję językową. Najważniejszym zadaniem zajęć logopedycznych – gimnastyki buzi i języka – jest wspomaganie rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym. Podczas zajęć dzieci doskonalą prawidłowe wybrzmiewanie głosek, właściwy oddech oraz wykonują ćwiczenia i zabawy stymulujące rozwój aparatu artykulacyjnego oraz słuchu fonematycznego.

 

media

MEDIA

Udział w programie TV

dokument

DOKUMENTY

Statut, karta zgłoszenia

terminarz

GODZINY

poniedziałek - piątek

7:30 - 17:30

telefon

MASZ PYTANIA?

690 000 658