• Slajd 3
 • SLajd 1
 • Slajd 2

Opłaty - Oddział Skoroszewska

ROK PRZEDSZKOLNY 2018 / 2019

zapraszamy dzieci w wieku 2-6 lat

WPISOWE W WYSOKOŚCI – 400,00 zł

Bezzwrotna kwota, której wpłacenie gwarantuje rezerwację miejsca,  przeznaczona na fundusz rozwoju Placówki. Opłata pobierana przy zapisie dziecka.

CZESNE ROK 2018 /2019

CZESNE 680,OO ZŁ DLA DZIECI POWYŻEJ 2,5 LAT

CZESNE 900,00 ZŁ DLA DZIECI OD 2 r.ż. do 2,5 r.ż.

 • pakiet skonstruowany w odniesieniu do pobytu dziecka 10 godzin dziennie w godzinach 7.30-17.30
 • czesne obejmuje wszystkie zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej (pełny pakiet edukacyjny) oraz zajęcia dodatkowe  

W RAMACH CZESNEGO OFERUJEMY PAŃSTWU:

 • pobyt dziecka w godz. 7.30 – 17.30,
 • opiekę wykwalifikowanej kadry
 • zajęcia edukacyjne i programowe:
  • dydaktyczno – wychowawcze,
  • nauka języka angielskiego z polskim lektorem (PIĘĆ RAZY W TYGODNIU),
  • CODZIENNA nauka języka angielskiego prowadzona przez NATIVE SPEAKER'A,
  • rytmika i zajęcia umuzykalniające (DWA, TRZY RAZY W TYGODNIU),
  • warsztaty artystyczne (zajęcia plastyczne (DWA, TRZY RAZY W TYGODNIU),  teatralne, muzyczne),
  • gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej,
  • dziecięca  matematyka,
  • spotkanie z przyrodą,
  • elementy bajkoterapii,
  • elementy muzykoterapii,
 • opiekę specjalistów:
  • opieka logopedy,
  • grupowe zajęcia z psychologiem,
 • atrakcje dla dzieci:
  • imprezy okolicznościowe,
  • spotkania z ciekawymi gośćmi,
  • wycieczki plenerowe,    
  • uroczystości przedszkolne.

ZAJĘCIA DODATKOWE NIE OBJĘTE CZESNYM:

 • warsztaty teatralne
 • sztuczki ze sztuką
 • taniec
 • judo
 • karate
 • ceramika (garncarstwo dla dzieci)
 • robotyka - klocki LEGO 
 • indywidualne zajęcia z logopedą:
  • w przypadku zlecenia przez logopedę dodatkowych, indywidualnych zajęć dla dziecka.
 • indywidualne zajęcia z psychologiem:
  • w przypadku zlecenia przez psychologa indywidualnej terapii dla dziecka.

Zajęcia dodatkowe odbywają się na terenie przedszkola w godzinach pracy.

 

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE NIE SĄ OBJĘTE CZESNYM.

OPŁATA ZA ŚNIADANIE, DWUDANIOWY OBIAD I PODWIECZOREK - 14,00 PLN.