• Slajd 3
  • SLajd 1
  • Slajd 2

Organizacja

Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe Entliczek pentliczek zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Biuro Edukacji m.st. Warszawa pod numerem 400/PN, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 10.01.2008 r. Kontrole nad naszymi działaniami sprawują Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna oraz Powiatowa Komenda Straży Pożarnej.