• Slajd 3
  • SLajd 1
  • Slajd 2
 

Przedszkole artystyczne w Warszawie - organizacja zajęć

Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe Entliczek pentliczek zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Biuro Edukacji m.st. Warszawa pod numerem 400/PN, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 10.01.2008 r. Kontrole nad naszymi działaniami sprawują Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Państwowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna oraz Powiatowa Komenda Straży Pożarnej. Dzięki temu nasze przedszkole umożliwia dzieciom rozwój zgodnie z oficjalnym programem nauczania, jednocześnie dając możliwość wyboru dodatkowych zajęć kształtujących inteligencję językową, interpersonalną, ruchową, muzyczną, wizualno-przestrzenną oraz matematyczno-logiczną.

media

MEDIA

Udział w programie TV

dokument

DOKUMENTY

Statut, karta zgłoszenia

terminarz

GODZINY

poniedziałek - piątek

7:30 - 17:30

telefon

MASZ PYTANIA?

690 000 658