• Slajd 3
 • SLajd 1
 • Slajd 2
 

Nasz dzień - Oddział Skoroszewska

PIERWSZA CZĘŚĆ DNIA W GODZINACH 7.30 – 9.00

7.30 - 8.30 Inspirowane przez nauczyciela zabawy,  zajęcia indywidualne i w zespołach, swobodna zabawa według własnego pomysłu, zabawy w kącikach zainteresowań, twórcza aktywność dzieci, grupowe zabawy integracyjne.
 

 Poranki logopedyczne (gimnastyka buzi i języka), gimnastyka poranna.

Przygotowanie do śniadania ( czynności higieniczne). 

8.30 - 9.00 Śniadanie.

DRUGA CZĘŚĆ DNIA W GODZINACH 9.00 – 15.30

9.00 - 9.30/9.30- 10.00

9.30 - 12.00

Nauka języka angielskiego , nauka języka hiszpańskiego ( piątek)

Zajęcia dydaktyczne:

 • realizacja programu dydaktyczno – wychowawczego,
 • edukacja językowa,
 • edukacja matematyczna,
 • edukacja przyrodnicza z elementami ekologii,
 • warsztaty artystyczne - plastyka,
 • zajęcia ruchowe –  rytmika, gimnastyka z elementami gimnastyki korekcyjnej,
 • spacery, wycieczki,
 • ewentualnie zajęcia dodatkowe według planu tygodniowego,

 Przygotowanie do obiadu ( czynności higieniczne ).

12.00 – 12.30  Obiad.
12.30 – 14.15 

Odpoczynek poobiedni, czas zorganizowany w/g grup wiekowych:

 • dzieci młodsze odpoczynek na leżakach (muzykoterapia i bajkoterapia w ramach odpoczynku),
 • dzieci starsze zajęcia wyciszające, zabawy i gry stolikowe (muzykoterapia i bajkoterapia w ramach relaksu).
14.15 – 14.30  Przygotowanie do podwieczorku.
14.30 – 15.00  Podwieczorek.
15.00 – 15.30  Zajęcia dodatkowe:   teatr, judo, garncarstwo (ceramika dla dzieci), a w ramach roztańczonego przedszkola taniec i zumba dla dzieci.

TRZECIA CZĘŚĆ DNIA  W GODZINACH 15.30- 17.30

16.00 – 17.00  Inspirowanie dzieci do podejmowania samodzielnej działalności, doskonalenie zdobytych podczas zajęć dydaktycznych umiejętności, w zależności od pogody zabawy na świeżym powietrzu, spacery lub zajęcia w kącikach kreatywnej zabawy. 
17.00 – 17.30  Zabawy zgodne z zainteresowaniami i potrzebami dzieci – indywidualnie lub w małych zespołach, praca indywidualna. 

media

MEDIA

Udział w programie TV

dokument

DOKUMENTY

Statut, karta zgłoszenia

terminarz

GODZINY

poniedziałek - piątek

7:30 - 17:30

telefon

MASZ PYTANIA?

690 000 658